KontaktkontaktUslovi korištenja web stranicePolitika privatnosti
Uslovi korištenja web stranice  DomUslovi korištenja web stranice

Molimo pažljivo pročitajte i pregledajte ove uslove korištenja prije nego što pristupite ili započnete korištenje stranice. Pristupanjem stranici ili njenim korištenjem potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i pristali na ove uslove korištenja. Ako se ne saglasite sa uslovima korištenja, ne možete pristupiti stranici niti je koristiti. Pfizer može povremeno mijenjati ove uslove korištenja pa biste ih trebali povremeno provjeravati, s obzirom na to da će bilo kakve izmjene stupiti na snagu odmah po objavi na ovoj web stranici.

  1. Korištenje web stranice. Vaš pristup informacijama na ovoj web stranici i njihovo korištenje podliježe ovim uslovima korištenja. Saglasni ste da u svako vrijeme prilikom korištenja i pristupanja ovoj web stranici postupate zakonito i da ni jedna Vaša radnja neće oštetiti, uplitati se, ometati pristup, prekidati ili usporavati funkcionalnost ove web stranice, niti ometati korištenje i iskustvo drugih korisnika stranice.

  2. Sadržaj. Saglasni ste da pristupate stranici i koristite stranicu i njen sadržaj na vlastitu odgovornost. Pfizer može dodati, izmijeniti ili izbrisati materijale sa ove stranice u bilo koje vrijeme po vlastitom nahođenju. Pfizer će uložiti razumne napore da na ovu web stranicu uključi tačne i ažurirane informacije, ali ne pruža nikakve garancije, ne preuzima nikakve obaveze niti daje ikakve izjave u vezi sa njihovom ispravnošću, aktuelnošću, kvalitetom, potpunošću ili prikladnošću za neku namjenu. Pfizer se odriče svih garancija, direktnih ili implicitnih, u najvećoj zakonski mogućoj mjeri. Ni Pfizer, ni njegova povezana društva, niti bilo koja strana uključena u kreiranje, izradu ili rad ove web stranice, ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak, bilo da proizilazi iz ugovora, obligacije (uključujući nemar) ili da na drugi način proizilazi iz oslanjanja na informacije sadržane na ovoj web stranici, pristupa, korištenja, ili nemogućnosti korištenja ove web stranice, ili bilo kakvih pogreški ili propusta u njenom sadržaju. Ovo ograničenje odnosi se na svaki gubitak, štetu ili trošak uzrokovan bilo kakvim virusima koji zaraze Vašu kompjutersku opremu, software ili podatke.

  3. Kolačići i privatnost. Pfizer poštuje privatnost korisnika njegove web stranice. Molimo pogledajte našu  Politiku privatnosti i korištenja kolačića koja objašnjava prava korisnika i osnov po kojem možemo koristiti bilo koje lične podatke (uključujući i korištenje kolačića) koje dobijemo putem ove web stranice.

  4. Web stranice i linkovi za treće strane. Ova web stranica može sadržavati linkove ili reference na druge web stranice koje održavaju treće strane nad kojima nemamo nikakvu kontrolu. Takvi linkovi su uključeni samo radi pogodnosti. Isto tako, ovoj web stranici se može pristupiti putem linkova trećih strana nad kojima Pfizer nema kontrolu. Pfizer ne daje nikakve garancije, ne preuzima nikakve obaveze, niti daje ikakve izjave bilo kakve vrste u vezi sa tačnošću, aktuelnošću, kvalitetom, potpunošću ili prikladnošću za neku namjenu bilo koje informacije sadržane na takvim web stranicama i ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak bilo kakve vrste koji proizađe iz takvih informacija. Uključivanje bilo kojeg linka treće strane ne znači da ga Pfizer podržava ili preporučuje.

  5. Medicinske informacije. Ova web stranica može sadržavati informacije vezane za različita medicinska stanja i njihovo liječenje. Ukoliko je to slučaj, te informacije se pružaju isključivo kao opšte informacije i nisu zamjena za savjet ljekara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Informacije na ovoj web stranici nemojte koristiti za dijagnozu zdravstvenog problema ili bolesti, već se uvijek posavjetujte sa ljekarom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.

  6. Informacije koje nisu povjerljive. Prema našoj Politici privatnosti i korištenja kolačića svaka komunikacija ili drugi materijal koji uputite Pfizeru putem interneta ili postavite na web stranicu, elektronskom poštom ili na drugi način, kao što su bilo kakva pitanja, komentari i prijedlozi, smatraju se i smatrat će se informacijama koje nisu povjerljive, a Pfizer u vezi s njima nema nikakvih obaveza bilo kakve vrste. Pfizer ima slobodu da iskoristi bilo koje ideje, koncepte, know-how ili tehnike sadržane u takvoj komunikaciji i materijalima za bilo koju namjenu, uključujući između ostalog razvoj, proizvodnju i plasman proizvoda.

  7. Prava intelektualnog vlasništva. Pfizer je vlasnik svih autorskih prava, patenata, prava na baze podataka, žigova, dizajna, know-how i povjerljivih informacija (bilo da su registrovane ili ne) i svih drugih prava intelektualnog vlasništva koja postoje na ovoj web stranici i u njenom sadržaju. Sadržaj ove web stranice se može kopirati samo kao nekomercijalna, pojedinačna referenca uz zadržavanje svih obavijesti o autorskom pravu i drugih obavijesti o vlasništvu, nakon čega ne može biti ponovno kopiran, reprodukovan ili na drugi način redistribuiran. Osim u slučajevima kada je to izričito dozvoljeno, kako je opisano u prethodnoj odredbi, ne možete kopirati, prikazivati, preuzimati, distribuirati, modificirati, reprodukovati, ponovno objavljivati ili prenositi bilo kakve informacije, tekst ili dokumente sadržane na ovoj web stranici ili bilo koji njihov dio na bilo kojem elektronskom mediju ili u štampanom obliku, niti izvoditi kreativne sadržaje iz njih, bez izričite pismene saglasnosti Pfizera. Osim toga, firma i logotip Pfizera su registrovani žigovi te se ne smiju koristiti bez izričite pismene saglasnosti Pfizera. Neprimjereno korištenje Pfizerovih žigova ili bilo kojih drugih materijala je zabranjeno i može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigu i/ili drugog zakona Bosne i Hercegovine. Skrećemo Vam pažnju na to da Pfizer aktivno primjenjuje svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa zakonom.

  8. Zakon Bosne i Hercegovine. Ova web stranica i njeni sadržaji trebaju biti u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Premda su informacije na ovoj web stranici dostupne korisnicima izvan Bosne i Hercegovine, informacije na ovoj web stranici su namijenjene samo građanima Bosne i Hercegovine.

  9. Ostalo. Ukoliko se bilo koja odreba ovih uslova korištenja smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom, takva odredba se izdvaja i briše, bez uticaja na provedivost ostalih odredbi.

O namaOdgovornostPartneriIzvještavanje Kontakt Uslovi korištenja web stranicePolitika privatnostiSva prava pridržana. /PP-UNP-BIH-0008/
Datum izrade: august 2022