Dobro došli u Pfizer u Bosni i Hercegovini

Otkrića koja mijenjaju živote pacijenata

O Pfizeru

Dobro zdravlje je za sve nas najvažnije, a održiva rješenja za najteže izazove u zdravstvenoj zaštiti današnjice ne mogu čekati. Zbog toga u Pfizeru predano primjenjujemo nauku i naše globalne resurse za unapređenje zdravlja i dobrobiti u svakoj fazi života. Nastojimo pružiti pristup sigurnim, efikasnim i priuštivim lijekovima i povezanim uslugama zdravstvene zaštite za ljude kojima su one potrebne.

Imamo vodeći portfolio proizvoda i lijekova za održavanje zdravlja i prevenciju, kao i terapije i lijekove za bolesti iz širokog spektra terapijskih oblasti. U našoj industriji smo predvodnici u razvoju perspektivnih novih proizvoda koji imaju potencijal da odgovore na izazove nekih bolesti od kojih ljudi danas najviše strahuju, poput Alzheimerove bolesti i karcinoma.

Kako bismo osigurali da i dalje možemo ispunjavati naše obaveze prema pacijentima, klijentima i dioničarima koji na nas računaju, usmjereni smo na unapređenje načina našeg poslovanja, transparentnost u svemu što radimo i uvažavanje mišljenja svih učesnika u donošenju odluka u zdravstvenoj zaštiti. Kroz partnerski rad sa svim akterima od pacijenata do zdravstvenih radnika i organizacija koje se bave pružanjem njege, do vlada i nevladinih organizacija širom svijeta, težimo cilju da svi ljudi imaju pristup inovativnim liječenjima i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pregled korporacije

U Pfizeru primjenjujemo nauku i naše globalne resurse kako bismo ljudima omogućili terapije koje će im produžiti i značajno poboljšati život. Želimo postavljati standarde kvalitete, sigurnosti i vrijednosti u otkrivanju, razvoju i proizvodnji proizvoda za zaštitu zdravlja. Naš globalni portfolio obuhvata lijekove i vakcine, kao i mnoge od globalno najpoznatijih zdravstvenih proizvoda široke potrošnje. Pfizerovi zaposlenici svakodnevno rade na razvijenim i tržištima u razvoju na promociji zdravlja, prevencije, liječenja i lijekova za bolesti od kojih ljudi danas najviše strahuju. U skladu sa odgovornošću koju imamo kao jedna od najboljih inovativnih biofarmaceutskih kompanija u svijetu, sarađujemo sa zdravstvenim radnicima, vladama i lokalnim zajednicama kako bismo podržali i proširili pristup pouzdanoj i priuštivoj zdravstvenoj zaštiti širom svijeta. Pfizer preko 170 godina radi na tome da za sve one koji se pouzdaju u našu kompaniju donese promjenu nabolje.

Korporativna odgovornost

U Pfizeru vjerujemo da možemo napredovati u našoj misiji poboljšanja zdravlja ljudi širom svijeta i stvoriti kontinuiranu vrijednost za ljude koji utiču na naše poslovanje ili ono utiče na njih, samo onda kada je sve što radimo utemeljeno na našim osnovnim vrijednostima.

Stoga smo predani poštivanju najviših etičkih standarda u svim aktivnostima od istraživanja i razvoja do prodaje i marketinga. Fokusirani smo na njegovanje raznolikog i inkluzivnog radnog okruženja za naše kolege, uz održavanje pristupa poslovanju u čijem središtu je potrošač i doprinos zajednicama u kojima radimo i živimo. Također smo posvećeni kontinuiranom napretku u inovacijama kroz mudro ulaganje naših resursa i saradnju sa našim partnerima širom svijeta.

Kodeks o objavljivanju podataka Evropske federacije farmaceutske industrije i udruženja (EFPIA)

Redovno sarađujemo sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama koje nam pružaju savjete vezane za niz tema, kao što je razvoj lijekova, uloga lijeka u terapijskom putu pacijenta, ekonomija zdravlja i najbolje kliničke prakse. Ovi radni odnosi su ključni za prikupljanje informacija sa terena koje su nam potrebne da bismo pružili terapijske opcije koje poboljšavaju zdravlje pacijenata i podijelili informacije koje mogu biti od značaja za donošenje kliničkih odluka.

Želimo da ljudi znaju i razumiju šta radimo i kako. Predani smo transparentnosti našeg poslovanja i odnosa koje imamo sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Otvoreno i direktno informiranje o ovim odnosima će, nadamo se, pomoći u sagledavanju ključne vrijednosti tih odnosa za liječenje pacijenata.

Vjerujemo da je transparentnost od suštinske vrijednosti za uspostavljanje i održavanje povjerenja u nas i naše lijekove te snažno podržavamo aktivnosti Evropske federacije farmaceutske industrije i udruženja (EFPIA) za unapređenje transparentnosti u cijeloj farmaceutskoj industriji.

Kodeks o objavljivanju informacija EFPIA-e pruža zajedničku osnovu za izvještavanje o prenosima vrijednosti u cijeloj Evropi. Za više informacija o ovom kodeksu posjetite: https://efpia.eu/relationships-code/ ili http://uipl.ba/.

Ove informacije se objavljuju samo za potrebe transparentnosti, kako je detaljnije objašnjeno u Pfizerovoj Politici privatnosti za zdravstvene radnike u EEA-u (dio „Objavljivanje informacija o prenosu vrijednosti“). To ne podrazumijeva opštu dozvolu za osobe koje pristupaju web stranici da na bilo koji način dalje obrađuju podatke o zdravstvenim radnicima, kao što je kombiniranje tih podataka sa informacijama objavljenim na drugim web stranicama.

U Bosni i Hercegovini će informacije o izdacima zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama u 2019. godini biti dostupne najkasnije 30.6.2020. na web stranici www.pfizer.ba