• Uvjeti korištenja web stranice

 • Kolačići i politika privatnosti

HOT TOPIC Placeholder

obavijest-o-privatnosti-za-zdravstvene-radnike-u-EEA-u

obavijest-o-privatnosti-za-zdravstvene-radnike-u-EEA-u

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE U EEA-U

UVOD

Ova obavijest o privatnosti za zdravstvene radnike u EEA-u (u daljem tekstu: Obavijest o privatnosti za zdravstvene radnike ili Obavijest o privatnosti) opisuje lične podatke koje Pfizerova društva u EEA-u koja su navedena u dijelu „Kontaktirajte nas“ u nastavku (u daljem tekstu Pfizernas ili mi) prikupljaju o Vama kao zdravstvenom radniku kada s Vama kontaktiraju, kako koristimo te podatke, kako ih štitimo i izbore koje ćete možda trebati napraviti u pogledu Vaših ličnih podataka. Pozivamo Vas da pročitate ovu Obavijest o privatnosti za zdravstvene radnike i da posjetite dostupne linkove ili odaberete opciju „Želim znati više“ za dodatne informacije o datoj temi.

Ako s nama stupate u kontakt online, molimo da također pročitate obavijest o privatnosti na web stranici ili aplikaciji koju koristite.

LIČNI PODACI

„Lični podaci“ su podaci koji Vas lično identificiraju ili koji se odnose na osobu koju se može identificirati. Lične podatke ćemo prikupljati kada se s Vama sastanemo, kada učestvujete u našim programima, aktivnostima, industrijskim događajima, sajmovima, ili u vezi sa Vašim upitima i komunikaciji s nama. Također, prikupljamo lične podatke od kompanija koje se bave podacima i pružaju usluge informiranja u zdravstvenom sektoru, iz javno dostupnih izvora stručnih informacija i od zajedničkih tržišnih partnera.

Lični podaci koje možemo prikupljati su:

 • Ime i prezime
 • Kontakt podaci (poštanska adresa, brojevi telefona, email adrese, broj faksa)
 • Jezik koji preferirate
 • Profesionalna fotografija
 • Vaši interesi (kao što su zdravstvene teme o kojima tražite informacije od nas)
 • Profesionalna biografija, uključujući podatke o Vašem obrazovanju, licencama, specijalnostima, profesionalnim članstvima (npr. članstvo u medicinskim udruženjima ili mrežama zdravstvenih radnika), publikacijama, referencama i drugim profesionalnim ostvarenjima
 • Podaci o Vašem korištenju naših proizvoda, Vašim kontaktima s nama, metodi komunikacije s nama koju preferirate i uslugama za osobe o kojima brinete
 • Finansijski i bankovni podaci koje nam dostavite radi plaćanja za Vaše usluge i povrata profesionalnih honorara, putnih troškova, troškova smještaja i gotovinskih troškova
 • Broj domaćeg identifikacionog dokumenta, broj pasoša, porezni identifikacijski broj
 • Željeni način putovanja

Kada se od Vas zatraži davanje ličnih podataka, možete to odbiti. Međutim, ako odlučite ne dostaviti podatke koji su nam neophodni kako bismo pružili tražene usluge ili ispunili naše ugovorne obaveze, možda Vam nećemo moći pružiti date usluge ili ispuniti date ugovorne obaveze.

Ako nam dostavite ili dopustite korištenje bilo kojih ličnih podataka druge osobe, uključujući podatke o štetnim događajima, prihvatate da imate dozvolu da te podatke podijelite i nama dozvolite da te podatke koristimo u skladu sa Obavijesti o privatnosti za zdravstvene radnike u EEA-u.

KAKO KORISTIMO LIČNE PODATKE

Lične podatke koristimo kako bismo:

 • Stupili u i održavali kontakt s Vama ukoliko imamo ugovorni odnos ili legitimni interes.

  Stupanje i održavanje kontakta s Vama uključuje:
 • Odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve.
 • Ispunjavanje ugovornih uslova i odredbi koje reguliraju naš odnos s Vama (npr. medicinski događaji, publikacije, savjetodavni sastanci, itd.) i, ako je to primjenjivo, plaćanje za Vaše definirane i ugovorene usluge ili naknadu Vaših troškova, planiranje poziva, sastanaka, putovanja i drugih povezanih kontakata s Vama, slanje administrativnih informacija za Vas i evidentiranje naših kontakata s Vama.
 • Izradu i održavanje baze podataka Pfizera o zdravstvenim radnicima kako bi Vi bili prepoznati i, ako je to primjenjivo, angažovani (digitalnim ili drugim putem) kao naučni ekspert ili ključni predvodnik javnog mnijenja u različitim oblastima zdravstvene zaštite, na osnovu Vaše ekspertize i mišljenja, te ako je primjenjivo, Vaših ranijih kontakata s nama, kao što su:
 • pozivi koje ste primili za kongrese/panele, stručne skupove zdravstvenih radnika i edukativne aktivnosti
 • kontaktiranje radi Vaše ekspertize kroz saopštavanje informacija o našim proizvodima preko naših profesionalnih predstavnika ili u kontekstu anketiranja o farmaceutskim proizvodima ili uslugama.
 • provođenje naših poslovnih aktivnosti radi ispunjavanja naših zakonskih obaveza, za potrebe statistike ili kako bismo ispoštovali naše legitimne interese u održavanju poslovanja.

Provođenje naših poslovnih aktivnosti obuhvata:

 • Ispunjavanje naših regulatornih obaveza praćenja i izvještavanja, uključujući one vezane za štetne događaje, pritužbe na proizvode i sigurnost proizvoda.
 • Verifikaciju da li Vi možete pristupiti određenim proizvodima, uslugama i podacima koje mogu dobiti samo licencirani zdravstveni radnici, ili druge provjere kako bi se osiguralo da ne postoje zapreke za našu saradnju s Vama.
 • Provođenje obuke i osiguranje kontrole kvalitete.
 • Otkrivanje, prevenciju odnosno istragu neprimjerenog postupanja.
 • Poštivanje obaveza u pogledu borbe protiv korupcije i transparentnosti.
 • Analizu ili predviđanje preferenci zdravstvenih radnika kako bi se utvrdili zbirni trendovi radi razvoja, unapređenja ili modifikacije naših proizvoda, usluga i poslovnih aktivnosti.
 • Zaštitu prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine nas i/ili naših povezanih društava, Vas i drugih osoba.
 • Marketinšku i promotivnu komunikaciju s Vama o naučnim/zdravstvenim pitanjima (digitalno ili na druge načine), koja može biti prilagođena Vašem području stručnosti i interesa, kada imamo Vaš pristanak ili legitimni interes.
  ​​​​​​​
  • KAKO OBJAVLJUJEMO LIČNE PODATKE

   Lične podatke objavljujemo na sljedeći način:

   • Drugim Pfizerovim kompanijama (na ovom linku možete pronaći listu naših kompanija) za potrebe navedene u ovoj obavijesti o privatnosti za zdravstvene radnike u EEA-u.
   • Našim vanjskim pružaocima usluga, za potrebe usluga kao što su analiza podataka, tehnologija i povezana infrastruktura za podatke, servis za potrošače, revizija i druge usluge.
   • Kompanijama za obradu podataka koje pružaju usluge informisanja u sektoru zdravstvene zaštite, kako bi se osiguralo da su vaši podaci ažurirani i tačni.
   • Drugim kompanijama sa kojima sarađujemo na zajedničkom razvoju, distribuciji i/ili marketingu određenih proizvoda ili usluga.
   • Kako bismo ispoštovali regulatorne zahtjeve, sudske postupke, naredbe suda, zahtjeve organa vlasti, ili rješenja suda koja se odnose na nas.
   • Kako bismo ustali tužbom ili na drugi način zaštitili sigurnost, prava ili imovinu naših klijenata, javnosti, Pfizera i naših povezanih društava.
   • Kako bismo pripremili, završili i proveli svaki oblik reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog poduzetništva, cesije, prenosa ili drugog oblika raspolaganja našim društvom, sredstvima ili zalihama u cijelosti ili djelomično (uključujući i u vezi sa bilo kakvim stečajnim ili sličnim postupkom).

    OBJAVE INFORMACIJA O PRENOSU VRIJEDNOSTI

    Pfizerovo društvo u zemlji u kojoj Vi radite će javno objavljivati prenose vrijednosti koje primite od bilo koje kompanije Pfizera u skladu sa odredbama Kodeksa transparentnog postupanja EFPIA-e i/ili važećih lokalnih propisa (kao što je isplata profesionalnih honorara, putnih troškova, troškova smještaja i gotovinskih troškova).

    Obznanit ćemo Vaš identitet, grad i državu u kojoj radite i datum, prirodu i iznos vrijednosti koju ste primili od Pfizera, osim ukoliko zakon propisuje drugačije. Vaš identifikacioni ili matični broj će biti objavljen samo ako to propisuje lokalni zakon. Ove informacije će se objaviti na našoj web stranici i/ili na web stranicama lokalnih farmaceutskih udruženja EFPIA-e. Informacije će se objaviti na relevantnim web stranicama vladinih institucija, ako je to zakonom propisano. Nakon objavljivanja ovi podaci će biti dostupni 3 godine (osim ukoliko je u Vašoj zemlji na snazi neki drugi rok).

    Ove podatke objavljujemo u skladu sa pristankom, zakonom ili legitimnim interesima.

    Objavljivanje ovih podataka je u višestrukom legitimnom interesu društva, uključujući i pacijente, zdravstvene sisteme, farmaceutsku industriju i Vas kao zdravstvenog radnika, jer:

    • Ulijeva povjerenje javnosti u integritet i nezavisnost zdravstvenih radnika.
    • Pomaže u očuvanju javnog zdravlja promovirajući odgovornost zdravstvenih radnika prema pacijentima za odluke o njihovom liječenju.
    • Demonstrira posvećenost kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika što doprinosi boljem zbrinjavanju pacijenata.

    INDIVIDUALNA PRAVA

    Ukoliko želite zatražiti pregled, ispravak, ažuriranje, povlačenje, ograničavanje, prigovoriti ili zatražiti brisanje ličnih podataka koje ste nam dostavili, povući pristanak ili zatražiti da Vam se elektronski dostavi kopija ličnih podataka radi dostavljanja drugoj kompaniji, možete nam se obratiti na načine opisane u dijelu „Kontaktirajte nas“. Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u skladu sa važećim zakonom.

    Molimo da u Vašem zahtjevu naznačite koje lične podatke želite da izmijenite, da li želite da se oni povuku iz naše baze podataka ili druge načine na koje želite da ograničimo Vaše podatke ili njihovo korištenje. Radi Vaše zaštite moguće je da ćemo zatražiti potvrdu Vašeg identiteta prije obrade Vašeg zahtjeva. Nastojat ćemo da ispunimo Vaš zahtjev čim to bude realno moguće.

    Molimo da vodite računa da ćemo vjerovatno trebati zadržati neke lične podatke za potrebe evidencije i/ili završetak bilo kakvih transakcija koje ste započeli prije podnošenja zahtjeva za izmjenu ili brisanje.

    SIGURNOST PODATAKA

    Nastojimo koristiti razumne organizacione, tehničke i administrativne mjere za zaštitu Vaših ličnih podataka. Nažalost, ni jedan sistem za prenos ili pohranu podataka ne može garantirati 100%-nu sigurnost.

    PERIOD ČUVANJA

    Vaše lične podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je to potrebno ili dozvoljeno s obzirom na svrhu(e) za koje su podaci prikupljeni, te u skladu sa ovom obavijesti o privatnosti. Kriteriji koji se primjenjuju prilikom određivanja perioda čuvanja podataka obuhvataju sljedeće: (i) trajanje našeg odnosa s Vama i perioda tokom kojeg Vam dajemo stranicu na raspolaganje; (ii) da li postoji pravna obaveza kojoj podliježemo; ili (iii) da li je čuvanje podataka preporučljivo, s obzirom na našu pravnu poziciju (kao što je primjena Uslova korištenja stranice, važeće odredbe o zastari, parnični postupci ili istrage regulatornih organa).

    PREKOGRANIČNI PRENOSI

    Podaci koje prikupljamo putem stranice mogu biti pohranjeni i obrađeni u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo kapacitete ili u kojoj angažiramo pružaoce usluga, uključujući i u SAD-u, te na mjestima gdje posluju naša povezana društva.

    Neke od zemalja koje nisu članice EEA-a Evropska komisija priznaje kao zemlje koje obezbjeđuju odgovarajući nivo zaštite podataka u skladu sa standardima u EEA-u (iscrpnu listu ovih zemalja možete pronaći ovdje). Za prenose iz EEA-a u zemlje koje Evropska komisija ne smatra adekvatnim uveli smo odgovarajuće mjere, kao što je mjera da je primalac obavezan standardnim ugovornim odredbama EU na zaštitu Vaših ličnih podataka.

    Primjerak ovih mjera možete pronaći ovdje.

    PODACI MALOLJETNIH OSOBA

    Stranica nije namijenjena osobama mlađim od šesnaest (16) godina. Ne vršimo namjerno prikupljanje ličnih podataka od takvih osoba. Ako ste mlađi od relevantne dobi za davanje pristanka u Vašoj zemlji, treba vam dozvola Vašeg roditelja ili staratelja za korištenje stranice. Prije korištenja ove stranice razgovarajte sa Vašim roditeljem ili starateljem.
    Ako nam dostavljate lične podatke osoba mlađih od šesnaest (16) godina, prihvatate da imate odgovarajuće ovlaštenje za to, te da možete to ovlaštenje dokazati na zahtjev Pfizera.

    AŽURIRANJA

    Povremeno ćemo ažurirati ovu obavijest o privatnosti za zdravstvene radnike u EEA-u. Svaka izmjena stupa na snagu kada objavimo revidiranu Obavijest o privatnosti na stranici. Ova obavijest o privatnosti je posljednji put ažurirana na datum prikazan u gornjem dijelu pod „Datum posljednjeg ažuriranja“.

    KONTAKTIRAJTE NAS

    Kompanija odgovorna za prikupljanje, korištenje i objavljivanje Vaših ličnih podataka u skladu sa ovom obavijesti o privatnosti je:
    Pfizer BH d.o.o.

    Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo​​​​​​​

    Za sva pitanja o ovoj obavijesti o privatnosti, ili ako želite zatražiti ostvarivanje individualnih prava, molimo obratite se na sljedeću adresu:

    Pfizer BH d.o.o.
    ​​​​​​​Fra Anđela Zvizdovića 1,
    71000 Sarajevo​​​​​​​

    Također možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka koji je odgovoran za Vašu zemlju ili regiju, ako je to primjenjivo. Kontakt podatke službenika možete pronaći na sljedećem linku DPO.Pfizer.com.

    ULAGANJE PREDSTAVKE REGULATORNOM ORGANU

    Možete uložiti predstavku organu za zaštitu podataka koji ima nadležnost u Vašoj zemlji, regiji ili mjestu navodne povrede. Dodatne informacije o tim organima možete pronaći ovdje.

    O NAMAODGOVORNOSTPARTNERIIZVJEŠTAVANJE